บริษัท พี.เอ็น.เค. คอนสตรัคชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18040010

รับเหมาก่อสร้างทำถนน ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและงานสะพาน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พี.เอ็น.เค. คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • 64/4 ม.3
    อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
  • Tel : 076-490857
  • Fax : 076490867
Top