Jinrong Electronic Technology (Thailand) Co.,Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM18050035

บริษัทแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Jinrong Electronic Technology (Thailand) Co.,Ltd.
  • 7/7 ม.4 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
    อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
  • Tel : 0987791200
Top