บริษัท อริยา โค้ทติ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18060071

บริษัทฯ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสี ประกอบธุรกิจด้านงานรับเหมางานทาสี และตกแต่งอาคารสูงต่างๆ มีความต้องการรับุคคลกรจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อริยา โค้ทติ้ง จำกัด
  • 4 ซอยไทยานนท์ 13 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 0924928883
  • Fax : 025918825
Top