บริษัท ฉัตรา กรุ๊ป จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18080036

- ก่อสร้างอาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ และที่พักอาศัย
- ก่อสร้างงานถนนและงานสาธารณูปโภค
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ประปาและดับเพลิง
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ
- งานติดตั้งโครงเหล็กป้ายโฆษณาและฐานราก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ฉัตรา กรุ๊ป จำกัด
  • 965 ซ.ลาดพร้าว94(ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 020340973
  • Fax : 020690974
Top