บริษัท เกษตรผลวัสดุก่อสร้าง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18080067

เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เกษตรผลวัสดุก่อสร้าง จำกัด
  • 135/1-4 ม.16 ถ.แจ้งสนิท ต.แคนเหนือ
    อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40110
  • Tel : 0885732123
Top