บริษัท แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18110030

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับงานโดยตรงจากหน่วยงานราชการ อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า ฯลฯ มีความถนัดในก่อสร้างประเภท งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานอาคารป้องกันน้ำท่วม ฯลฯ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
  • 62 หมู่ที่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงกระทุ่มราย
    เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
  • Tel : 0618260163
  • Fax : 029398199
  • Line ID : lvc-h
Top