พี.เอ.พี. เอ็นเนอร์ยี่เซฟ เซ็นเตอร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18110032

ให้บริการครบวงจร ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ แก่หน่วยงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน มานานกว่า 30 ปี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • พี.เอ.พี. เอ็นเนอร์ยี่เซฟ เซ็นเตอร์ จำกัด
  • 38/583 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 029645733
  • Fax : 029645734
  • Website : http://www.papenergy.com
Top