บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18110044

DCAP เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ถือหุ้นโดย ปตท. กฟผ. และ กฟน. สำนักงานตั้งอยู่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า น้ำเย็น และไอน้ำให้แก่ ทอท. ครัวการบินไทย โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ Airport Link

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
  • 222 ม.1 ต.หนองปรือ
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 023274242
  • Website : http://www.dcap.co.th
Top