บจก.อลูม อัพ

รหัสผู้ประกอบการ : EM19030068

ออกแบบงานสถาปัตย์ เขียนแบบ ผลิต ติดตั้งกระจก อลูมิเนียม แบบครบวงจร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.อลูม อัพ
  • 77/361 ม.4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
    อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
  • Tel : 021917419
  • Fax : 021917419
Top