บริษัท ไทแมกซ์ เอ็นเทอร์ไพร์ จำักด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19040026

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไทแมกซ์ เอ็นเทอร์ไพร์ จำักด
  • 50/83 หมู่9 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
    เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • Tel : 027458151
  • Fax : 027458153
Top