บริษัท เอ็น พี.ดีซายน์ (2012) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19070002

บริษัท เอ็น พี.ดีซายน์ (2012) จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างทั้งคอนโด และถนน พร้อมรับออกแบบงานระบบ,งานโครงสร้างและประมาณราคา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ็น พี.ดีซายน์ (2012) จำกัด
  • 13/297 ถนนริมคลองบางค้อ
    เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  • Tel : 02-476-7834
  • Fax : 02-876-1392
Top