บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รหัสผู้ประกอบการ : EM19070028

ปัจจุบัน บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด ได้ดำเนินกิจการเป็นร้านค้ายุคใหม่ในรูปแบบของธุรกิจค้าขายวัสดุก่อสร้าง ทั้งค้าปลีก ค้าส่งและค้าโครงการ โดยเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร รวมไปถึงสินค้าตกแต่งและเคหะภัณฑ์ต่าง ๆ โดยรูปแบบการค้าเป็นระบบสากลภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน): Siam Cement Group (SCG) ภายใต้ชื่อ Cementhai Homemart: SCG Authorized Dealer
นอกจากนี้ บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด ยังได้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั้งงานราชการและงานเอกชน และการบริหารโครงการก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย
ทาง บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันให้ธุรกิจเจริญเติบโตคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนเชียงใหม่ คนไทยและอาเซียน ภายใต้การบริหารธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน และกลายเป็นศูนย์รวมการจัดการและจัดหาเกี่ยวกับการก่อสร้างที่ครบวงจรต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • 44-44/1-2 หมู่ 5 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ฟ้าฮ่าม
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • Tel : 097-9198800
  • Fax : 053-852344
  • Website : https://www.weerawissawakarn.com/welcome/index
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/WissawakarnChiangmai/
  • Line ID : @weerawis
Top