คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060625

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • (กรณีผู้มาสมัคร) จุด One Stop Service อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ชั้น ๑ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 022007572
  • Fax : 022007565
  • Website : http://www.dt.mahidol.ac.th/hr/
  • Share :
Top