บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19080011

รับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น งานปรับปรุงฐานรากเขื่อน งานป้องกันหน้าดินทลาย งานสำรวจด้านธรณีวิทยา
รับเหมาก่อสร้าง งานอาคาร งานโครงสร้าง และงานสถาปัตย์

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
  • 11/1 ถนนเมืองสาตร ต.หนองหอย
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 500000
  • Tel : 053-015234-6
  • Fax : 053-015248
  • Website : http://www.thaikenber.com
Top