บริษัท เอสเธติค อินโนเวชั่น ซัพพลาย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19090049

เป็นบริษัทที่ขายเครื่องมือแพทย์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอสเธติค อินโนเวชั่น ซัพพลาย จำกัด
  • 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง1613 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 026702204
  • Fax : 026702204 ext. 106
  • Website : http://www.aismed.asia
Top