บริษัท เจริญรุ่งเรืองการเบาะ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19110019

ทางบริษัทต้องการรับสมัครพนักงานฝีมือ ช่างเย็บ ช่างทำเบาะรถยนต์ ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Top