กรมการขนส่งทางบก

รหัสผู้ประกอบการ : EM19110048

กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • กรมการขนส่งทางบก
  • 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 022718529
  • Fax : 022718529
Top