บริษัท เบต้า เอ็นจิเนียริ่ง กาญจนบุรี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19110052

บริษัท เบต้า เอ็นจิเนียริ่ง กาญจนบุรี จำกัด เป็นบริษัทรับเหมางานโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้มีการก่อสร้าง ลานจอดรถ 11 ชั้น/ งานถนน / โรงไฟฟ้า /ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 ล้านบาท

เปิดรับ 5 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เบต้า เอ็นจิเนียริ่ง กาญจนบุรี จำกัด
  • 603/69 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์
    เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 023010400
Top