บริษัท ลิ่มสกุลการก่อสร้าง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19110088

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ลิ่มสกุลการก่อสร้าง จำกัด
  • 302 หมู่ 2 ต.ทับปริก
    อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
  • Tel : 0645154610
Top