บริษัท เอ.ที. ซินเนอร์จี อินเตอร์เทรด จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19110114

ทำธุรกิจทางด้านจำหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ.ที. ซินเนอร์จี อินเตอร์เทรด จำกัด
  • 25/56 อาคาร TPI tower ชั้น19 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 026785545
Top