บริษัท เพาเวอร์ นาว จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120015

เปิดรับ 5 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เพาเวอร์ นาว จำกัด
  • 77/2 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
    เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  • Tel : 02-4230570
  • Fax : 02-4230568
  • Website : http://www.powernow.co.th
  • Line ID : koong-king
Top