บริษัท ที แอนด์ เอฟ คลัซเทอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120090

บริษัท ที แอนด์ เอฟ คลัซเทอร์ จำกัด เป็นบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้าง โรงงาน อาคารต่างๆ ของทางหน่วยงานราชการ และเอกชน รวมถึงงานติดตั้งระบบ ประกอบอาคาร เครื่องปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบท่อต่างๆ ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ฯ

เปิดรับ 5 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ที แอนด์ เอฟ คลัซเทอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • 53/3 หมู่ที่ 1 ต.อ้อมเกร็ด
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 02-9242293-4
  • Fax : 02-9242295
  • Facebook Fanpage : Tandf Cluster
Top