บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20010054

จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 20พฤศจิกายน2551 โดย คุณสุรศักดิ์ โอแสงธรรมนนท์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ต่อมาในปลายปี 2559 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บาทเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของความต้องการงานบริการด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยมีเป้าหมายที่กลุ่มลูกค้าหลักคือหน่วยงานราชการอาทิเช่นกองทัพอากาศ,หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา( นทพ.),บริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัด( มหาชน) กรมท่าอากาศยาน, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , สถาบันการศึกษาต่างๆเป็นต้น “

เปิดรับ 3 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Top