ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

รหัสผู้ประกอบการ : EM20010118

ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลและเอกชนมานานกว่า 30 ปี เป็นผู้นำในการให้บริการที่ปรึกษา ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้านพลังงาน ที่มีมาตรฐานสากล

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
  • เลขที่ 17 อาคาร 9 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 02-6218531 ต่อ 108
  • Fax : 02-621-8502-3
  • Website : http://www.ecct-th.org
  • Share :
Top