สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รหัสผู้ประกอบการ : EM20010132

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ห้อง 3101-3104 ชั้น 31 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-051-9401 , 084-528-6555
Top