0-5383-8396

รหัสผู้ประกอบการ : EM20030008

ก่อสร้างอาคาร,งานรางระบายน้ำ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • 0-5383-8396
  • 192/415 หมู่ 4 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • Tel : 053-838396
Top