สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสผู้ประกอบการ : EM20030071

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เลขที่ 2 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • Tel : 02-6236404
  • Website : http://www.tulawassociation.com
Top