บริษัท อาร์เอ็มเอส ควอลิตี้ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20040039

วิศวกรรมงานก่อสร้าง และบำรุงรักษา ทางเครื่องกล ไฟฟ้าและระบบวัดคุม ในโรงไฟฟ้า โรงกลั่น, ปิโตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรม

เปิดรับ 3 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อาร์เอ็มเอส ควอลิตี้ จำกัด
  • 159/5-7 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงทเพฯ 10900
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 02-9542345
  • Fax : 02-5890688
  • Website : http://www.rmsthailand.com
Top