บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20100034

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน และได้มีการศึกษานำเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงวัตถุดิบที่มีมาตรฐานเข้ามาเพื่อพัฒนาสินค้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระบบบริหารการจัดการที่ดีเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและรักษาความพึงพอใจของผู้บริโภค

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด
  • 2,4 ซ.อนามัยงามเจริญ 24 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม
    เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • Tel : 02-1173731-2
  • Fax : 02-1173730
  • Share :
Top