บริษัท จี.เอ็ม.อี.จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20110002

เราเป็นผู้นำด้านธุรกิจงานระบบ M&E ในอาคารขนาดใหญ่และขนาดสูง เราเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจก่อสร้างจากบริษัทชั้นนำของประเทศประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบประปาและสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ,ระบบป้องกันอัคคีภัย มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆ

เปิดรับ 4 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท จี.เอ็ม.อี.จำกัด
  • บริษัท จี.เอ็ม.อี.จำกัด ที่ตั้ง 55/99 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 02-117-0545 ต่อ 25
  • Fax : 02-117-0546 ต่อ 32
  • Website : http://www.gme.co.th
  • Share :
Top