บริษัท ปริสุทธิ์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM22060011

สถาณีบริการน้ำมัน มาตรฐานสูง สะอาด ปลอดโปร่ง ทำงานสบายๆ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ปริสุทธิ์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
  • 48/627 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
    เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
  • Tel : 0814930548
  • Fax : 02-375-3444 กด102
  • Line ID : 0814930548
  • Share :
Top