บริษัท ดับบลิวแอนด์จี บางหลวง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM23040011

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมแซม

เปิดรับ 10 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ดับบลิวแอนด์จี บางหลวง จำกัด
  • 48/1 หมู่ที่5 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
    อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
  • Tel : 0946359679
  • Share :
Top