วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM24010007

บริษัท วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ด้วยวิสัยทัศน์ ที่จะดำเนินธุรกิจด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง
การดำเนินธุรกิจ (Business Operations)
บริษัท วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ได้แบ่งการดำเนินธุรกิจขององค์กรออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. กลุ่มธุรกิจค้าส่ง เวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์
2. กลุ่มธุรกิจค้าปลีก เวชภัณฑ์ และ อุปการณ์ทางการแพทย์

เปิดรับ 12 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
  • 24/4 หมู่ 11 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 0882788153
  • Website : http://www.voramit.com
  • Facebook Fanpage : วรมิตร ดรักเซ็นเตอร์
  • Line ID : vm.drugcenter
  • Share :
Top