บริษัท โอเวอร์ซี สเปเชี่ยล ซีวิล เวอร์ค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM24060016

บริษัท โอเวอร์ซี สเปเชี่ยล ซีวิล เวอร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการบริการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ อาคาร โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น งานพื้น EPOXY, POLYURETHANE งานกันซึม งานซ่อมแซมคอนกรีตโครงสร้าง การปรับปรุงอาคารหรือโรงงาน งานระบบไฟฟ้าโรงงาน งานเคลือบเพื่อป้องกันสารเคมีรุนแรง โดยใช้เทคโนโลยีและความสามารถเฉพาะทางของผลิตภัณฑ์และทีมงานของบริษัทฯ

บริษัทฯมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริการรวมทั้งผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าพร้อมตอบสนองความต้องการและปัญหาให้ได้มากที่สุดในข้อจำกัดต่างๆ เช่น ต้นทุน เวลา ราคา สถานที่ ทั้งนี้บริษัทยังสามารถตอบสนองความต้องการอื่นๆ รวมทั้งการนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้กับลูกค้าด้วย

• การบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยสังเขป
• งานพื้น EPOXY FLOORING SYSTEM , FRP LINING COATING
• งานระบบกันรั่วซึม WATER PROOFING SYSTEM (ดาดฟ้าและหลังคาอาคาร)
• งานพื้น POLYURETHANE FLOORING SYSTEM.
• งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวของโครงสร้างหลัก (POLYURETHANE /EPOXY INJECTION )
• งานเคลือบผิวโลหะ ,ท่อ และคอนกรีตเพื่อป้องกันสารเคมีรุนแรง
• งานปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โอเวอร์ซี สเปเชี่ยล ซีวิล เวอร์ค จำกัด
  • เลขที่ 24/45 หมู่ 8
    อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
  • Tel : 093-580-5519
  • Fax : 02-1918454
  • Website : http://www.overseathai.com
  • Line ID : oversea2555
  • Share :
Top