สมัครงาน มูลนิธิกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มูลนิธิกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Greenpeace เป็นองค์กรอิสระ ทำงานรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะหยุดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
พร้อมกับเสนอทางออกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรียกคืนความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิตที่อาศัยบนโลกนี้
การรณรงค์ของกรีนพีซสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตสำนึกในสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีในการทำงาน ปัจจุบันนี้ กรีนพีซได้รับเงินทุนสนับสนุนจากผู้มีใจรักสิ่งแวดล้อมกว่า 3 ล้านคน และมีสำนักงานกระจายอยู่ 43 ประเทศทั่วโลก
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กรีนพีซมีนโยบายไม่รับเงินทุนสนับสนุน จากทางหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรเอกชนใดๆ เพื่อให้กรีนพีซสามารถดำเนินงานได้อย่างอิสระ และเป็นกลาง การสนับสนุนของทุกคนเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ภาระกิจในการปกป้องโลกของเราดำเนินต่อมาได้จนถึงปัจจุบัน
หากคุณเป็นคนหนึ่ง......ที่ห่วงใยในปัญหาสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะลงมือทำ เพื่อเมืองไทย และโลกของเรา
อีกทั้งชอบในงานที่ท้าทาย และต้องการโอกาสเพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
เรามีโอกาสสำหรับคุณเพื่อเข้าร่วมงานกับกรีนพีซสำนักงานประเทศไทยในตำแหน่ง


ตำแหน่งงานทั้งหมด 4 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 29/11/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 29/11/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 29/11/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 29/11/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

มูลนิธิกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1371 ตึกแคปปิตอล ชั้น G ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel: 023571921 ต่อ 113
Fax: 02-3571929
Website: http://www.greenpeace.or.th