สมัครงาน บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด ( NET ) ได้ดำเนินงานด้าน ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล มามากกว่า 20 ปี มีคุณสมบัติและความสามารถในด้านการออกแบบและควบคุมงาน มีคณะผู้ร่วมงานมี่มุ่งมั่นและตั้งใจ และล้วนแต่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทางด้านการติดตั้งและดำเนินงานในโครงการต่างๆ ซึ่งรวมถึงอาคารที่พักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม


ตำแหน่งงานทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 15/12/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 06/12/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 27/11/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 03/11/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 20/10/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 20/10/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 20/10/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 16/09/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 16/09/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 16/09/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 16/09/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
139/11 หมู่ที่ 2 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel: 029820987
Fax: 02-9823969
Website: http://www.newelect.com