https://www.thaijob.com/nrt2006

เอ็นอาร์ที เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM18030021

บริษัท เอ็นอาร์ที เซลส์แอนด์เซอร์วิส ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต์ (Solar Cell Farm) และตอนนี้ขยายงานด้านจมบ่อและดันท่อด้วยระบบ Pipe Jacking และงานวางท่อร้อยสายใต้ดิน ด้วยระบบ HDD และกำลังจะเริ่มงานการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีอื่น ๆ ด้วย
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี และ Site งานในกรุงเทพตั้งอยู่แถวคลองสามวา

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เอ็นอาร์ที เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
  • 44/9 หมู่ 3 ต.คลองสอง
    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • Tel : 021502476
  • Fax : 021502475
  • Website : http://www.nrt2006.com
  • Facebook Fanpage : NRT Sales and Service CO.,LTD.
  • Line ID : rung_rungrudee
Top