สมัครงาน บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการครบวงจรในธุรกิจการจัดการแสดงสินค้า นิทรรศการ การรับเหมาก่อสร้างและให้บริการออกแบบและสร้างสรรค์งานทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ


ตำแหน่งงานทั้งหมด 8 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์เนอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

อัพเดทล่าสุด 21/04/2560 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ (Media)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

อัพเดทล่าสุด 21/04/2560 สมัครงาน

Graphic Designer (Museums)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

อัพเดทล่าสุด 21/04/2560 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ดีไซน์เนอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

อัพเดทล่าสุด 21/04/2560 สมัครงาน

Interior Designer (Museums)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

อัพเดทล่าสุด 21/04/2560 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ (media)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

อัพเดทล่าสุด 24/02/2560 สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

อัพเดทล่าสุด 06/02/2560 สมัครงาน

ผู้จัดการโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

อัพเดทล่าสุด 31/01/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
118,120 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel: 02-726-4500 ต่อ 790
Fax: 02-726-4700
Website: http://www.rightman.co.th