https://www.thaijob.com/spbrother

บริษัท เอส.พี.บราเดอร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17050026

บริษัทเอส.พี.บราเดอร์ จำกัด ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกรายใหญ่ ที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอมายาวนานกว่า 25 ปี ขณะนี้ทางบริษัท มีความต้องการเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ ที่มีความสามารถพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตก้วาหน้าไปพร้อมๆกับบริษัท เอส.พี.บราเดอร์ ของเราคะ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอส.พี.บราเดอร์ จำกัด
  • 821,823/1
    เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10160
  • Tel : 02-877-8600-25
  • Fax : 02-476-1749
Top