วิธีออมเงินของพนักงานเพื่ออนาคต

28/01/2559 | 6,080หากเปรียบเป้าหมายในชีวิตเหมือนกับเส้นชัย บางคนอาจมีเส้นชัยเป็นบั้นปลายชีวิตที่สงบสุข มีเงินพอใช้ ไร้หนี้บางคนอาจมีเส้นชัยเป็นสิ่งของที่ตนอยากได้หรือสถานที่ที่ตนอยากไป ไม่ว่าจะเป็นเส้นชัยแบบไหนหนทางที่จะไปสู่เส้นชัยเหล่านั้น นอกจากจะต้องใช้กำลังและความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว ตัวช่วยก็เป็นสิ่งสำคัญ ดังเช่นตัวช่วยที่เรียกว่า “เงิน” เนื่องจากเราอยู่ในสังคมที่มีการใช้เงินเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้สิ่งของหรือบริการที่เราต้องการ เส้นชัยของหลายๆ คนจึงมีเงินเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะอาชีพพนักงานที่มีเงินเดือนประจำทำให้ต้องวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุมและออมเงินบางส่วนสำหรับทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


สำหรับการออมเงินของพนักงานนั้นอาจทำให้หลายคนปวดหัวเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก สำหรับบทความนี้เรามีวิธีการออมเงินแบบง่ายๆ สำหรับพนักงาน ดังนี้


เพิ่มบัญชีเงินฝาก เพิ่มช่องทางสำหรับอนาคต การแบ่งเงินให้เป็นสัดส่วนสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้คุณจัดการกับรายจ่ายส่วนเกินได้ง่ายขึ้น และการทำบัญชีทางการเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจะทำให้คุณมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นโดย หักจากรายได้ 10% ในแต่ละเดือน มาฝากไว้ในแต่ละบัญชี ดังเช่น บัญชีเงินออมเพื่อครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือลูกๆ ที่ต้องเลี้ยงดู การมีบัญชีนี้ไว้จะช่วยทำให้คนในครอบครัวของคุณไม่ลำบากในภายหลังหากคุณเป็นอะไรไป, บัญชีฉุกเฉิน สำหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายอย่างกะทันหัน เช่น อุบัติเหตุ, การเจ็บป่วยหรือการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น และบัญชีสำคัญที่ลืมไม่ได้คือ บัญชีสำหรับเป้าหมายในชีวิต เช่น เงินเก็บสำหรับการใช้ชีวิตยามเกษียณ, การท่องเที่ยวในสถานที่ที่อยากไป เป็นต้น ไม่ว่าคุณจะแบ่งบัญชีเป็นกี่บัญชีก็ตาม คุณควรมีวินัยในการฝากเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่ออนาคตที่มั่นคง


ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่าย สำหรับพนักงานที่รายรับและรายจ่ายใกล้เคียงกันจนแทบไม่มีเงินเก็บ ทำให้การแบ่งเงินเพื่อออมเป็นเรื่องยาก แต่คุณสามารถมีเงินเก็บได้ง่ายๆ ด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้มองเห็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆ เช่น คุณซื้อเสื้อผ้าใหม่แทบทุกเดือนหรือออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆ ทุกอาทิตย์ เป็นต้น รายจ่ายเหล่านี้สามารถลดทอนลงได้เพียงคุณเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ตั้งกฎไว้ว่าจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกๆ 4 เดือนเท่านั้นหรืออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆ แค่เดือนละครั้ง เป็นต้น เพียงเท่านี้ถึงแม้คุณจะมีเงินเดือนเท่าเดิมแต่คุณก็จะมีเงินเก็บมากขึ้น


การเพิ่มบัญชีเงินฝากและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนับได้ว่าเป็นเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับพนักงานที่ต้องการออมเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคง

บทความอื่นๆ

Top