สมัครงาน บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

รับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น งานปรับปรุงฐานรากเขื่อน งานป้องกันหน้าดินทลาย งานสำรวจด้านธรณีวิทยา

สามารถส่ง RESUME ได้ที่ : hrkenber2011@gmail.com


ตำแหน่งงานทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 21/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 21/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 21/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 21/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 21/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 21/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 21/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 21/01/2561 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 21/01/2561 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
11/1 ถ.เมืองสาตร ต.หนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
Tel: 053-015234-6 ต่อ 401 403 405
Fax: 053-015234-6 ต่อ 405
Website: http://www.thaikenber.com