https://www.thaijob.com/thaikenber

บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16020053

รับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น งานปรับปรุงฐานรากเขื่อน งานป้องกันหน้าดินทลาย งานสำรวจด้านธรณีวิทยา

สามารถส่ง RESUME ได้ที่ : hrkenber2011@gmail.com

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
  • 11/1 ถ.เมืองสาตร ต.หนองหอย
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • Tel : 053-015234-6 ต่อ 401 403 405
  • Fax : 053-015234-6 ต่อ 405
  • Website : http://www.thaikenber.com
Top