สมัครงาน บริษัท วินเทอมส์ จำกัด

บริษัท วินเทอมส์ จำกัด

บริษัท วินเทอมส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากผู้ร่วมแนวคิดที่มีประสบการณ์ด้านฉนวนควบคุมพลังงาน และฉนวนกันความร้อนประเภทโฟม เพื่อที่ต้องการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นในประเทศให้มีความหลากหลายและมี คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ตอบสนองและรองรับต่อลูกค้าทั้งในและต่างประเทศงานติดตั้ง และงานรับเหมามีดังนี้
1. งานติดตั้งฉนวนควบคุมอุณหภูมิ ( Thermal Insulation Works )
2. งานติดตั้งนั่งร้าน ( Scaffolding Installations )
3. งานโลหะแผ่น ( Metal Jacketing Works )
4. งานทาสี และงานเคลือบผิววัสดุ ( Painting and Coating Works)
5. งานซ่อมผิววัสดุ ( Corrosion Repairing Works )
6. งานปูนกันไฟ ( Fireproofing Works )
7. งานระบบไฟฟ้า ( Power Line System )
8. งานโครงสร้างเหล็กต่างๆ ( Steel Structure Works )
9. งานตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ( Instrument Inspections )
10. ที่ปรึกษาและออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ ( Insulation Consistence )

สวัสดิการ ฯ
1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.รถรับ-ส่งพนักงาน
3.ค่าเช่าบ้าน (บางตำแหน่ง)
4.บ้านพักพนักงาน
5.อุปกรณ์ PPE ส่วนบุคคล
6.เบี้ยขยัน
7.โปนัสประจำปี
8.ตรวจสุขภาพประจำปี
9.น้ำดื่ม
10.เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
11.งานเลี้ยง/ทำบุญประจำปี
12.ลาพักผ่อนประจำปี/ลาแต่งงาน/ลาบวช/ลาเพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ
13.ประกันสังคม
14.กองทุนประกันสังคม
15.กองทุนเงินทดแทน
16.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
17.ประกันภัยกลุ่ม
18.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
19.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ บิดา มารดา บุตร คู่สมรส


ตำแหน่งงานทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 21/09/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 26/07/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 26/07/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 26/07/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 26/07/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 26/07/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 11/07/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 11/07/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 11/07/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 11/07/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 11/07/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
เลขที่ 202 หมู่ 1 ตำบล บ้านค่าย
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
Tel: 038-642-489-90,038-016481,038-016482 ต่อ 109
Fax: 038-016483
Website: http://www.wintherms.com