สมัครงาน บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เอส เดคคอเรชั่น จำกัด

บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เอส เดคคอเรชั่น จำกัด

วิสัยทัศน์(vision) เป็นผู้ชำนัญงานในเรื่องกการออกแบบ ตกแต่ง อาคารและที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการทำงาน โดยคำนึงถึงความพอใจ และตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก บนพื้นฐานทางวิชาการ ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อนำบริษัทไปสู่การเป็นผู้นำด้านการออกแบบและตกแต่งในอนาคต
เป้าหมาย(goal) เป็นผู้นำด้านการออกแบบ การตกแต่ง เพื่อจะนำองค์กร ไปสู่เป้าหมาย คือการเป็นบริษัทชั้นนำ และดำเนินงาน อยู่บนพื้นฐานของการประสานงานที่ฉับไว ถูกต้อง และเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
พันธกิจ(mission) ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน พร้อมวางระบบงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กร


ตำแหน่งงานทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

อัพเดทล่าสุด 15/08/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 15/08/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 15/08/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 15/08/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 15/08/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 15/08/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 15/08/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 15/08/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 14/08/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 14/08/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 14/08/2560 สมัครงาน
อัพเดทล่าสุด 14/08/2560 สมัครงาน

ข้อมูลบริษัท ติดต่อ

บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เอส เดคคอเรชั่น จำกัด
3721/40 ซ.ราษฎร์อุทิศ1 ถ.พระราม3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Tel: 02-683-8001ต่อ 11
Fax: 02-683-8004