โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061012

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ
  • 4/5 หมู่5 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางแก้ว
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 027102211
  • Fax : 027102156
  • Website : http://www.sisb.ac.th
Top