บริษัท คิงส์คอลเลจออฟอิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061080

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ King's College เป็นโรงเรียนสอนภาษาในกลุ่มของ King's Group of English language schools ที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษมากกว่า 50 ปี เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ 5 ปี - ผู้ใหญ่

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท คิงส์คอลเลจออฟอิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด
  • 589/20-21 ชั้น 5เอ เซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ เซ็นทัรลซิตี้บางนา ถ.บางนา-ตราด บางนา บางนา
    เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • Tel : 027456001
  • Fax : 027456000
  • Website : http://www.kingsthailand.com
Top