บริษัท เอเชีย โพลีเคมิคอล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061093

โรงงานผลิตกาวอุตสาหกรรม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอเชีย โพลีเคมิคอล จำกัด
  • 88/11 หมู่ 1 ต.คลองพระอุดม
    อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12130
  • Tel : 02-194-5908
  • Fax : 02-194-5909
Top