บริษ้ทไทยเบส อินดัสตรีส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061446

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษ้ทไทยเบส อินดัสตรีส์ จำกัด
  • 44/33 หมู่ 4 ต.คลองโยง
    อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  • Tel : 034-989723
  • Fax : 034-989724
Top