ส.ศิริพลาสติก จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060917

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ส.ศิริพลาสติก จำกัด
  • 25/17 ม.4 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
    อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
  • Tel : 0909756883
Top