บริษัท เอส.เค.อินดัสตรี้ (กรุงเทพ) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061421

บริษัท เอส.เค.อินดัสตรี้ (กรุงเทพ) จำกัด เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และ สินค้าที่ทำจากพลาสติกโดยระบบการฉีดขึ้นรูป และ เป่าขึ้นรูป

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอส.เค.อินดัสตรี้ (กรุงเทพ) จำกัด
  • 40/9 หมู่ 1 ต.ทรงคนอง
    อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
  • Tel : 02-482-1943
  • Website : http://www.skindustrybkk.com
Top