เผื่อนผันฟาร์ม

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061127

เผื่อนผัน ฟาร์มเป็นฟาร์มเพาะพันธ์อนุบาลลูก กุ้งกุลาดำ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เผื่อนผันฟาร์ม
  • 27/9 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
    อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
  • Tel : 038141584
Top